Alles over labels

Het IVN gecertificeerd  is een van de best gekende labels in Europa, de standaard van dit label is licht hoger dan het vereiste in de Europese unie .
Producten die dit label dragen voldoen aan de hoogste ecologische standaard.


Parallel aan het IVN certificaat voor textiel,  is het IVN label voor natuurleder.


gots.jpg

GOTS dat staat voor Global Organic Textile Standard; het volgt de hele keten - van het oogsten van de grondstoffen, via de maatschappelijk verantwoorde productie tot de etikettering, verpakking en distributie op.
Om dit certificaat te bekomen moet de fabrikant zich houden aan afspraken die er gemaakt zijn rond het gebruik van schadelijke chemicaliën. Daarnaast hebben fabrieken de verplichting om een duurzaam afvalwatersysteem te gebruiken en zuinig met water en energie om te gaan.

Net als het EKO-label (een label voor voeding) gaat de GOTS uit van 100% biologische grondstof en kleding en textiel met dit keurmerk moeten voor minstens 70% uit biologische vezels bestaan. Het percentage staat vermeld in het etiket. 

Verder moeten zij zich houden aan criteria wat betreft arbeidsomstandigheden, die gebaseerd zijn op de normen van de International Labour Organization, zoals het recht op vakbondsvrijheid en het recht op veilige en gezonde werkomstandigheden.

Het GOTS keurmerk kan men tegenkomen op kleding en textiel overal ter wereld.

Het GOTS Certificaat wordt beheerd door de International Working Group (IWG), die bestaat uit vier organisaties, namelijk:
International Association Natural Textile Industry (IVN) in Duitsland.
Soil Association (SA) in Engeland, Organic Trade. Association (OTA) in Amerika. En de Japan Organic Cotton Association (JOCA).

Een controleorganisatie gaat na of aan de eisen wordt voldaan. Control Union voert bijvoorbeeld controles uit en daarnaast zijn er andere organisaties die deze controles mogen uitvoeren nadat zij een goedkeuring hebben gekregen van de IWG.
Deze organisaties staan op de website van GOTS vermeld. Tekst gedeeltelijk overgenomen van http://www.goedewaar.nl.


Eko Sustainable Textile is de voorganger van het GOTS keurmerk hier boven.
Op kleding geproduceerd voor 2008 kun je dit keurmerk nog vinden.


Organic Exchange is een keurmerk waar bij de fabrikant aan minder eisen moet voldoet dan bij het GOTS certificaat. Het percentage biologisch gekweekte katoen moet tenminste 5% zijn. De precieze percentage staat vermeld in het etiket van het kledingstuk.
Net als bij de het GOTS certificaat mag erbij het Organic Exchange certificaat bij de teelt geen gebruik gemaakt worden van synthetische bestrijdingsmiddelen, genetisch gemodificeerde organismen en kunstmest.
Het verschil is dat er bij dit certificaat geen eisen gesteld worden aan het productieproces en arbeidsvoorwaarden.  Mandragora verkoopt geen kleding met dit certificaat. Al onze kleding heeft een GOTS certificaat


Demeter is het keurmerk van biologisch-dynamische landbouw.
Het staat voor de verwerking van producten zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
Zij gaan echter nog een stap verder en houden ook rekening met de kosmische elementen op het groeiproces.
Dit label vind je vooral terug op voeding en minder op kleding. Bij Mandragora is Alkena het enige merk dat dit Label heeft.

 

Veel merkkleding en kledinglijnen voeren hun eigen label om aan te geven dat de kleding (gedeeltelijk)gemaakt is van biologische katoen. D.w.z. katoen geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Het bio cotton label hiernaast wordt b.v. door C&A gevoerd. De meeste labels vallen onder de eisen van Organic Exchange.


kbA Baumwolle – Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau of in het Nederlands katoen van gecontroleerde landbouw.

Het is katoen die zonder chemische groeimiddelen en zonder chemische pesticide verbouwd werd.
De katoen wordt handmatig geplukt en er worden geen ontbladeringsproducten gebruikt. Het kbA staat garant dat de katoen niet genetisch gemanipuleerd is. 

Biologisch katoen word geteeld in gemengde cultuur en vruchtwisseling.
Boeren maken de grond rijker door het gebruik van natuurlijke meststoffen en voedingsstoffen.  Ongedierte word onder controle gehouden met ongevaarlijke stoffen zoals geur lokstoffen.
De boer krijgt de titel "gecertificeerd biologisch geteeld katoen" enkel en alleen als hij de bodem minstens drie jaar zonder chemicaliën heeft bewerkt. Jaarlijks worden er door onafhankelijke instellingencontroles uitgevoerd.

De verwerking van biologisch katoen wordt uitgevoerd zonder het gebruik van ecologisch schadelijke stoffen zoals formaldehyde, chloorverbindingen enz.

Biologisch kleding is niet alleen gezonder voor onze huid, maar beschermt ons milieu. En net als bij het GOTS label staat kbA garant voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en vrij van kinderarbeid.


KbT: Kontrolliert biologische Tierhaltung (kbT) of Wol van gecontroleerde biologische dieren.

Dit Label staat er garant voordat de dieren binnen de richtlijnen voor biologische landbouw worden verzorgd en gevoed. De dieren kunnen opgroeien in harmonie met de natuur.

Het voeden met genetisch gemanipuleerde planten en het gebruik van de groeimiddelen zijn verboden. De voortplanting van de dieren wordt uitgevoerd op een natuurlijke manier en verminkingen in de manier waarop het couperen van staarten of mulesing verboden zijn uitgevoerd.

Bij KBT-wol is het gebruik van pesticiden en insecticiden verboden. Dit geldt zowel voor de dieren, als als het gras waarop zij grazen. De certificatie KBT wordt uitgevoerd door onafhankelijke instellingen.


Fairtrade kleding word over het algemeen gemaakt in lagelonenlanden, waar bijna nooit het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Arbeiders hebben er geen sociale voorzieningen en werken soms langer dan 12 u per dag en 80 u per week. Het werk is monotoon, en doordat steeds dezelfde handelingen moeten worden verricht, kan de snelheid van de arbeid tot een maximum worden opgedreven. De veiligheid in de fabrieken laat vaak te wensen over, de ventilatie is er slecht. Er is geen sprake van vakbonden en elk initiatief in die richting wordt door de grootindustrie vakkundig de kop ingedrukt. Arbeiders hebben meestal geen arbeidscontract. Soms worden er tijdelijke contracten gegeven, waardoor mensen nooit zeker zijn van hun inkomen en waardoor de werkgever geen loon moet uitbetalen op momenten dat er minder werk is.

Niet zelden worden kinderen ingezet om vuil en gevaarlijk werk te verrichten in deze fabrieken. Zij werken lange uren tegen een hongerloon.
Kinderarbeid komt nog veel voor in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, zij werken als goedkope arbeidskrachten in fabrieken en weverijen. Het verschil tussen kinderarbeid en kindslavernij is bijgevolg niet altijd duidelijk ...

Fair Trade is een handelspartnerschap dat streeft naar meer gelijkheid. Producenten en arbeiders krijgen een prijs betaald die een menswaardig bestaan mogelijk maakt. Niet alleen de productiekosten zijn gedekt, mensen hebben ook geld voor onderdak, kleding, onderwijs, voedsel en medische zorg.

Een belangrijk verschil met de gewone handel is dat de inkoop van de Fair Trade -producten rechtstreeks bij de producenten in de derdewereldlanden gebeurt, zodat niet alle winst verloren gaat aan tussenhandelaren. Indien nodig, wordt een premie of voorschot gegeven, zodat mensen een langetermijnbestaan kunnen opbouwen.

Door informatie en training krijgen de producenten de kans om hun producten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de eisen van de westerse consument.

Er gelden duidelijke regels voor de arbeidsomstandigheden die de gezondheid, vakbondsvrijheid en gelijkwaardigheid garanderen van de werknemers.

Er is een verbod op kinderarbeid.

Eerlijke handel heeft ook aandacht voor duurzame, milieuvriendelijke productiemethodes. Fair Trade is een duurzaam partnerschap. Arme producenten krijgen een garantie op een minimale afzet voor een langere periode. Zo kunnen ze daadwerkelijk hun marktpositie verbeteren.

Mandragora werkt voor de kleding enkel met merken die GOTS gecertificeerd zijn en zo als u hier boven kon lezen (onder de noemer GOTS ) moeten hun producenten zich aan de fairtrade voorwaarden houden.
Veel van de kleding die Mandragora verkoopt wordt in hoge-loon-landen geproduceerd.


Sinds 1954 hebben pedagogen, psychologen, dokters, technische en experten in design, chemie, elektronica, ouders en mensen uit de dagelijkse praktijk, speelgoed onderzocht en beoordeeld.

Op vrijwilligers basis onderzochten ze het speelgoed, zo dat de men er zeker van was dat er onafhankelijk van de speelgoedindustrie, distributie en verkopers geoordeeld werd en wordt. 
Het Certificaat Spiel Gut wil zeggen dat het getest is door kinderen en onderzocht is door experten en een goed resultaat behaalde.
Hun criteria: spelwaarde, materiaal, vakmanschap, constructie, duurzaamheid, veiligheid, design, afmetingen, hoeveelheid, kwaliteit van de bijsluiter met uitleg om te spelen of te maken, geschiktheid voor de leeftijdscategorie ... Info : www.spielgut.org

Dit is een website waar u alles kan lezen over hoogqualitatief speelgoed. www.spielundzukunft.de jammer genoeg is het een Duitse site zonder vertaling naar het Nederlands.

Veel producten moeten een CE-markering krijgen voordat zij kunnen worden verkocht in de EER (EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Een CE-markering bewijst dat uw product beoordeeld is en aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De markering geldt voor producten die in de EER verkocht worden, ongeacht of ze binnen dan wel buiten de EER geproduceerd zijn.

 

index.jpg

 

Het FSC label van de Forest Stewardship Council geeft aan dat hout- of papierproducten van verantwoorde herkomst zijn.


Het FSC label op een boek geeft de garantie dat het papier waaruit het boek gemaakt is van verantwoorde herkomst is. FSC gecertificeerde bossen worden beheerd volgens strenge ecologische, sociale en economische criteria. Hout en papierproducten gemaakt uit hout afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen kunnen het FSC label dragen. Belangrijk hierbij de vermelden is dat ook gerecycleerd materiaal als evenwaardig beschouwd wordt in het FSC systeem.

Geen label, geen verantwoorde herkomst?
Het is zeker niet zo dat boeken die geen FSC label dragen per definitie gemaakt zouden zijn uit papier van dubieuze oorsprong. Mogelijks wordt ook hiervoor papier van verantwoorde herkomst gebruikt. Uit onderzoek naar kinderboeken op de Duitse markt, blijkt er echter wel een risico te bestaan dat het gebruikte papier wel van dubieuze oorsprong is . Dit risico is zeker groter voor producten die buiten Europa – bv in Azië – gedrukt zijn, waaronder steeds meer kinderboeken.
 

index.png

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een wereldwijd certificatiesysteem dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Het PEFC-label garandeert de consumenten dat het product dat zij kopen afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.